Werkwijze

Voor een gesprek met een van de advocaten kan telefonisch een afspraak gemaakt worden. 
Ook bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van een oriënterend, gratis gesprek van een half uur met een van de advocaten op woensdagen van 16.00 uur tot 17.00 uur. Wij raden u aan hiervoor even telefonisch contact op te nemen. Tijdens schoolvakanties en in de maanden juli en augustus is er geen spreekuur.

De advocaat zal een eerste inschatting maken van de juridische positie. Wellicht dat er alsnog een afspraak gemaakt zal moeten worden met een gespecialiseerde collega. Daarover zal met de cliënt worden overlegd.

Geschillencommissie Advocatuur
Hoewel wij ons voor u tot het uiterste inspannen, kan het altijd zo zijn dat u ontevreden bent over een aspect van de dienstverlening. In dat geval zullen wij eerst samen met u gaan overleggen, met als doel een oplossing te vinden voor uw klacht. Lukt dat onverhoopt niet, dan kunt u uw bezwaren voorleggen aan De Geschillencommissie Advocatuur. Ons kantoor is bij deze Geschillencommissie aangesloten.

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.