Tarieven

Uurtarief

Wij hanteren een tarief van € 195,- per uur exclusief BTW. Afspraken over het tarief of betaling worden, nadat u daarover met de advocaat heeft gesproken, schriftelijk vastgelegd.

Eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp

Wanneer u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (WRB), wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage vastgesteld. Deze is in principe afhankelijk van het belastbaar inkomen en vermogen van twee jaar terug.

Voor de inkomensgrenzen, de eigen bijdrage en de vermogensgrenzen van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.